พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
วันที่ 31 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคิดเลขไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างอัดฉีดพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ 11 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือไส้กรองเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นพร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุสำนักงานและวัสดุเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ จำนวน 15 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องยนต์และแอร์รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประตูเลื่อนอัตโนมัติบานเดี่ยว จำนวน 1บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 21 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างอัดฉีดพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ จำนวน 11 คัน 21 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไมโครปิเปต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 10 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVEโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 62
ประกาศยกเลิกผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 19 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถไถเขียนแบบมีกระบะรถพ่วงท้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3กย-7927 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องแสกน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทเครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 62
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือแท็ปเล็ต จานวน 40 เครื่อง 13 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือรับจ้างในพื้นที่พร้อมคนขับ จำนวน 5 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคาะห์น้ำตัวอย่างและดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือน้ำมันเชื้อเพลิง แก็สโซฮอร์ 91 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุสำนักงานและวัสดุเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ และพืชผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีพื้นจอดรถสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่รองรับ Active Directory Domain วิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1คัน เชียงใหม่-ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนยางรถ 5 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ำและตะกอนดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ ของสถานีแม่เมาะ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างอัดฉีดพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ 13 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรสบัสโดยสารพร้อมคนขับ จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 27 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือบริการระบบอินเตอร์เน็ตของเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือเคลื่อนที่ วิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 25 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุ 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมเครื่องยนต์ 3คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 9 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 125 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าและกล้องวงจรปิดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่องห้องเย็นรักษาสภาพตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมระบบเครื่องรถยนต์ 7 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือธงชาติ และโลโก้อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบ่อพักน้ำเสียโครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ 6 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (ดิน/น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดินและตะกอนดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 62
รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. 6 ก.พ. 62
รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. 6 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป 4 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าตู้ไปรษณีย์ ตู้ปณ 33 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายประกาศไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สรุปรายงานสถานการณ์เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือของเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแซ่มแซมพื้นที่เทปูนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างตัดต้นไม้พร้อมขนทิ้ง จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 62
กรมควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ รายงานสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 25 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือแก๊สมาตรฐานสำหรับตรวจวิเคราะห์เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถืออากาศโดยวิธีคัดเลือก 25 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือแก๊สมาตรฐานสำหรับเครื่องวัดเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือทางอากาศ 24 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทเฉพาะเครื่องมือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือในพื้นที่พร้อมคนขับ 24 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการอบรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปริ้นเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือ เรื่อง Basel โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กจน. จำนวน 1 คน 15 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ยี่ห้อ HP วิธีเจาะจง 14 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องตรวจวัดฝุ่นไม่เกิน 10 ไมครอน จำนวน 2 เครื่อง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือวัสดุเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์ ตัวที่ 7 อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 9 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือพร้อมติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 8 สถานี 8 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถไถนาเดินตามแบบมีกระบะพ่วงท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 4 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 62

เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เกี่ยวกับคพ. | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | Site Map
กรมควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.